Blomma
Korsstygn

Självtest

Blomma
Tänk nu på din senaste menstruationscykel:
Markera i vilken utsträckning du upplevde följande premenstruella besvär som började före menstruationen och slutade några dagar efter att menstruationen hade satt igång:

  Symtom Inte alls Lindrigt Måttligt Svårt
  1. Ilska/lättretlighet
  2. Oro/spändhet
  3. Gråtfärdighet/mer känslig för att bli avvisad
  4. Nedstämdhet/hopplöshet
  5. Minskat intresse för arbetet
  6. Minskat intresse för hemlivet/sysslor i hemmet
  7. Minskat intresse för socialt umgänge
  8. Svårt att koncentrera dig
  9. Trötthet/brist på energi
  10. Ökat matintag/matsug
  11. Sömnlöshet
  12. Ökat sömnbehov
  13. Känsla av att inte orka med eller att inte ha kontroll
  14. Fysiska symtom: ömmande bröst, huvudvärk, ont i leder/muskler, svullnadskänsla, viktökning

Mellanstreck

Hade besvären som du upplevde en negativ inverkan på…?

    Inte alls Lindrigt Måttligt Svårt
  A. Hur effektiv eller produktiv du var på arbetet
  B. Relationen till dina kollegor
  C. Relationen till din familj
  D. Ditt sociala umgänge
  E. Ditt ansvar i hemmet

H. Lundbeck AB  | Hyllie Boulevard 34  | 215 32 Malmö  |  Tel. 040-699 82 00  |  sweden@lundbeck.com  |  Integritetspolicy och ansvarsfriskrivning